Priser på Kørekort til bil: (pr. 1/11-2021)
(Mere end 90% af køreskolens elever består køreprøven i 1. forsøg)
(1 lektion = 45 minutter)

Nedenstående pris på kørekort til alm. bil - omhandler:
Lovens mindstekrav - yderligere praktiske lektioner kan påregnes.

Følgende er inkluderet i prisen:

Ubegrænset teori, min 30 lektioner
4 mdr. gratis net adgang til Teoriundervisning.dk
Gratis lån af undervisningsmaterialer
Gratis kaffe og sodavand i teorilokalet
Manøvrebane gebyr
4 lektioner på manøvrebane       
16 kørelektioner
Banegebyr køreteknisk kursus
4 lektioner på køreteknisk kursus
1 gratis kørelektion før køreprøven
Leje af skolevogn til køreprøve

I alt incl. moms                                                                kr.    15.207,50

Ekstra kørelektioner, incl. moms                                         kr.         562,50

Ud over ovenstående priser skal du have en lægeerklæring,
evt. førstehjælpsbevis samt betale et prøvegebyr til Færdselsstyrelsen på kr. 1000,00.

Med i "handelen" får du en kørelærer med mere end 25 års undervisningserfaring,
som selv har kørt mere end 5 millioner kilometer, i alle typer af køretøjer.

Den viden om trafik generelt, jeg har erfaret, kan ikke læres på nogen skole og
står ikke i nogen undervisningsplan, men kommer dig til gode,
når du vælger A1 Køreskolen, - uden ekstra betaling.